POZOR VELKÉ SLEVY NA GRILY!!!
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po- Ne : 16:00 - 20:00 (e-mail nonstop)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
17.10.2021
GRILY PRO VAŠE VÁNOČNÍ NÁKUPY JSOU SKLADEM
Dobrý den, vážení zákazníci,   rok se pomalu s rokem schází a my tak, jak jsme slíbili, jsme veškeré úsilí zapojili do toho, aby po koronavirové kri... číst celé
25.06.2021
16.7. 2021 - 28. 7. 2021 MÁME DOVOLENOU!
Dobrý den, vážení zákazníci,   i my si potřebujeme chvíli odpočinout, a tak Vás chceme Vás informovat, že v termínu od 16. 7. 2021 do 28. 7. 2021 má... číst celé
20.06.2021
POSLEDNÍ MĚSÍC NÁKUPŮ BEZ DPH!!!
Dobrý den, milí zákazníci, příznivci a fanoušci,  přátelé, i na nás se dostalo a od měsíce  červenec 2021, I díky  Vám,  což Vám vůbec nevyčítáme, se... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Newsletter

Níže zadejte váš e-mail a buďte informováni o všem co se u nás děje nového (produktové novinky, akce, slevy apod.)

 

 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU,

STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY

A BUĎTE V OBRAZE

NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU:

  

FACEBOOK

 

 

 

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
firmy
Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.
se sídlem Výpadová 1330/10 Praha – Radotín, 153 00
identifikační číslo: 06258719, DIČ: CZ8403180159 zapsané v živnostenském rejstříku
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.kyperskegrilovacisystemy.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
o Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Mgr. Jiannis
Georgiou, DiS. se sídlem Výpadová 1330/10, Praha 5 – Radotín, identifikační
číslo: 06258719, daňové identifikační číslo: CZ 8403180159 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce umístněné na internetové adrese kyperskegrilovacisystemy.cz (dále jen
„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).
o Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
o Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
o Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo
anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo
anglickém..
o Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
o Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní
může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
respektive zasláním objednávky (vyplněného objednávkového formuláře, který
je k dispozici na webových stránkách) e-mailem na e-mailovou adresu:
kyperskegrilovacisystemy@gmail.com, na kterou bude e-mail s objednávkou
automaticky zaslán.
o Při objednávání zboží na webové stránce je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Objednávce je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
o Kupující není oprávněn umožnit využívání jeho e-mailového účtu třetím
osobám.
o Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní, na kterém je provozován
internetový obchod nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem
na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
o Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
o Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících
poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
o Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v
případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
o Pro náklady spojené s balením a dodáním zboží do vybraných zemí
(Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko atd.) platí podmínky stanovené pro
konkrétní zemi v „Ceníku dopravy pro ČR a zahraničí, který je přílohou těchto
obchodních podmínek a je dostupný na webových stránkách elektronického
obchodu.
o Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
jménu a příjmení kupujícího, jeho adrese, telefonním spojení, e-mailovém
spojení, objednaném zboží a počtu kusů, (objednávané zboží „vloží“ kupující
do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
4. OBJEDNÁVKA A JEJÍ OBSAH
o Vytvoření objednávky je úkonem kupujícího, který směřuje k uzavření kupní
smlouvy mezi objednávajícím a prodávajícím. Objednávku tvoří níže uvedené
údaje:
 objednávané zboží (objednávané zboží vybere kupující
v objednávkovém formuláři a vypíše počet objednávaných kusů, dále
vyplní, jméno, příjmení, ulici a poštovní směrovací číslo. Dále telefonní
číslo, e-mailovou adresu. V případě, že se adresa trvalého bydliště liší
od adresy požadovaného doručení, respektive fakturační adresa od
dodací, vyplní kupující obě varianty do objednávkového formuláře.
 způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka“).
o Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i
s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
o Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který
nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu
kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným
návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito
obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že
se s těmito obchodními podmínkami a souvisejícími dokumenty seznámil. To
potvrzuje kupující odesláním objednávky.
o Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího“).
o Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).
o Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost sedm dnů.
o Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
o V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího
pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si
stanovisko kupujícího.
o Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího
prostřednictvím elektronické pošty.
o Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 3049875143/0800, IBAN: CZ46 0800
0000 0030 4987 5143, BIC (SWIFT): GIBACZPX, vedený u společnosti Česká spořitelna,
a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 - bezhotovostně platební kartou;
 - na dobírku pouze v rámci České republiky
 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 Požaduje-li prodávající od kupujícího zálohu v podobě platby předem celé kupní ceny
zboží, tak to následně prodávající zohlední ve faktuře, kterou kupující po zaplacení
obdrží na emailovou adresu, ze které bylo zboží objednáno.
 Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol platby obdrží
kupující v potvrzujícím e-mailu objednávky. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny
zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, ze které
byla učiněna objednávka.
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SLOUVY
o Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí
třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávislých na vůli prodávajícího,
 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro
jeho osobu
 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal,
 o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a
byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před
uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy.
o Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
o Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla
prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11
těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného
odkladu v elektronické podobě jeho přijetí.
o V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží nesmí být
poškozené, či jinak použité tak, aby byl znemožněn jeho případný další prodej
v jeho původní kupní ceně. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.
o V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,
pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další
náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
o Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
o Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní
cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
o Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.
7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
o V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
o Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
o V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
o Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
o Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
o Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy,
 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
o Ustanovení uvedená v čl. 2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
o Projeví-li se vada v prvním roce od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. Projeví – li se vada po prvním roce od převzetí zboží,
maximálně však do dvou let od převzetí zboží, je na straně kupujícího
povinnost prokázat, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.
o Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa
podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
o Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
o Uplatnit reklamaci na vadu zboží lze pouze v případě, že kupující, či jiná osoba
manipulující se zbožím nijak nenaruší integritu zboží tím, že by se ji pokoušela
sama na vlastní nebezpečí opravit apod. V tomto případě nebude reklamace
uznána a nárok na ni zaniká.
o Prodávající má na vyřízení reklamace 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
V této lhůtě je prodávající povinen kupujícího informovat o způsobu vyřízení
reklamace.
9. DALŠÍ PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN
o Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
o Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
o K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
o Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
o Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
10. PRODLOUŽENÁ DOBA ZÁRUKY NA VYBRANÉ KOMPONENTY GRILŮ
o Vzhledem k tomu, že svým produktům naprosto věříme, poskytujeme na oba
rotační systémy, kterými disponují naše grily prodlouženou záruku nad rámec
zákona a to v celkové záruční době 4 let. Prodloužená záruka se jmenovitě týká
těchto produktů: oba rotační systémy pro Malý FOUKOU, oba rotační systémy
pro Klasický FOUKOU, oba rotační systémy pro Moderní FOUKOU, oba
rotační systémy pro Klasický superior FOUKOU a oba rotační systémy pro
Moderní gril FOUKOU X 5. Prodloužená záruka nad rámec zákona se týká
všech výše uvedených produktů – rotačních systémů, a taktéž jejich
případných Speciálních grilovacích sestav.
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
o Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací naleznete na:
https://1637734081.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost
12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
o Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo firmou prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí
se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu
kupujícího. Dále souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo firmou prodávajícího na elektronickou adresu ten, kdo svoje
osobní údaje poskytl v této souvislosti a dal k nim souhlas. Tím není dotčena
možnost písemného odvolání tohoto souhlasu. Odvolání souhlasu s dalším
zpracováním osobních údajů je možno učinit písemně na adresu sídla
prodávajícího nebo elektronicky.
o Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat,
respektive na svém přístroji by měl nastavit zamezení ukládání cookies do něj.
13. DORUČOVÁNÍ
o Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající
odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného
dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na
příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné
okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o
odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud
je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
o Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,
které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako
nedoručitelné.
o Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou
v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na
adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
14. OVĚŘOVÁNÍ RECENZÍ
o Naše recenze jsou automaticky ověřovány. Je zjišťováno, zda zákazník před udělením
hodnocení daný produkt opravdu zakoupil. Pokud takovou informaci v systému
najdeme, automaticky recenzi opatříme štítkem „Ověřený zákazník“. Neověřené
recenze zůstanou bez označení a u souhrnného hodnocení pak zákazníci najdou text,
který vysvětlí princip ověřování a práce s recenzemi.
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
o Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
o Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
o Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
o Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový Formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy a Formulář pro uplatnění reklamace.

  1. Cena dopravy pro Českou republiku je stanovena na 110,- Kč. Při objednávce jejíž kupní cena přesahuje částku 3000,- Kč bez DPH je doprava zdarma.
  2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.,
    Výpadová 1330/10 Praha - Radotín, 153 00, IČ: 06258719, DIČ: CZ 8403180159
    adresa elektronické pošty: kyperskegrilovacisystemy@gmail.com, telefon: 723 186
    545.

V Praze dne 6. 1. 2023


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího
po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí
osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této
smlouvy informovat firmu Mgr. Jiannis Georgiou, DiS. se sídlem Výpadová 1330/10, Praha -
Radotín, 153 00, identifikační číslo: 06258719, daňové identifikační číslo: CZ8403180159
formou jednostranného právního jednání (doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu sídla firmy). Můžete použít přiložený vzorový
formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do
14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby,
které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých
v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního
dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste
použil (a) pro provedení počáteční transakce (bankovní převod). V žádném případě Vám tím
nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li,
že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty
zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Mgr. Jiannis Georgiou, DiS., Výpadová 1330/10, Praha -Radotín, 15300,
email: kyperskegrilovacisystemy@gmail.com
Internetový obchod: www.kyperskegrilovacisystemy.cz
Společnost: Mgr. Jiannis Georgiou, DiS
Se sídlem: Výpadová 1330/10, Praha 5 - Radotín, 153 00
IČ/DIČ: 06258719 / CZ8403180159
E-mailová adresa: kyperskegrilovacisystemy@gmail.com
Telefonní číslo: 723 186 545

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto
služeb (*):
 Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 Číslo objednávky:
 Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem
(*)
a budou navráceny zpět převodem na účet (prosím uveďte číslo účtu) (*)
 Jméno a příjmení spotřebitele:
 Adresa spotřebitele:
 Email:
 Telefon:
V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
 (podpis)
______________________________________
 Jméno a příjmení spotřebitele
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu,
případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem – výpis transakce z bankovního účtu.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste
při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel,
dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit
bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.
Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení
reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta,
považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.
Uplatnit reklamaci na vadu zboží lze pouze v případě, že kupující, či jiná osoba manipulující
se zbožím nijak nenaruší integritu zboží tím, že by se ji pokoušela sama na vlastní nebezpečí
opravit apod. V tomto případě nebude reklamace uznána a nárok na ni zaniká.

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v
zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou
e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).
Adresát (prodávající): Mgr. Jiannis Georgiou, DiS., Výpadová 1330/10, Praha – Radotín,
153 00,
e-mail: kyperskegrilovacisystemy@gmail.com
Internetový obchod: www.kyperskegrilovacisystemy.cz
Firma: Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.
Se sídlem: Výpadová 1330/10, Praha – Radotín, 153 00
IČO: 06258719
DIČ: CZ8403180159
E-mailová adresa: kyperskegrilovacisystemy@gmail.com
Telefonní číslo: 723 186 545
Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).
Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat).
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob
vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o
opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o
vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co
je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v
případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).
1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
2. Číslo objednávky ( Variabilní symbol):
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět převodem na účet (uveďte číslo účtu na který má být částka
poukázána) (*)
4. Jméno a příjmení spotřebitele:
5. Adresa spotřebitele:
6. Email:
7. Telefon:
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
 (podpis)
______________________________________
 Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

NEPROPÁSNĚTE NOVINKY, AKCE A SLEVY!
Odhlásit se můžete kdykoliv.

                                         Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů       HyperZboží.cz       Srovnání Cen.cz - Nejrychlejší vyhledávání zboží

                                                  

Vše o nákupu

Obchodní podmínky/Business conditions

Jak nakupovat

Číslo účtu pro platby ČR:

3049875143/0800

Číslo účtu pro zahraniční platební styk (account number of foreingn payments):

Název účtu: Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.

Banka: Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ46 0800 0000 0030 4987 5143

BIC (SWIFT): GIBACZPX

Sídlo firmy

Na této adrese je možné po předchozí domluvě objednané a již předem zaplacené zboží případně osobně vyzvednout.

Kontakt
Logo
Kyperské grilovací systémy
Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.
Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.
Po- Ne : 16:00 - 20:00 (e-mail nonstop)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz